Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Medycyna Pracy

Cennik usług medycznych dla potrzeb medycyny pracy udzielanych w Gminnym Zespole Lecznictwa Otwartego w Kietrzu obowiązuje od 01.02.2022 roku
Lp. Nazwa badania Cena w złotych

1

Ogólne badania lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego

85,00 zł
2 Ogólne badania lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego dla stanowisk , na których występuje czynnik narażenia:nadmierny wysiłek głosowy. 190,00 zł
3 Ogólne badania lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego dla stanowisk , na których występuje czynnik narażenia:praca przy komputerze. 140,00 zł
4 Ogólne badania lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego dla stanowisk , na których występuje czynnik narażenia: praca na wysokości. 290,00 zł
5 Ogólne badania lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego dla stanowisk pracy , na których konieczne jest kierowanie samochodem osobowym (w celach służbowych, kat.B) 90,00 zł

6

Badania specjalistyczne (laryngologiczne, okulistyczne, neurologiczne) - do badań profilaktycznych wykonywanych w GZLO Kietrz 90,00 zł

7

Badanie dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych osób wykonujących pracę stwarzającą możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby 75,00 zł

8

Badanie lekarskie nauczyciela w celu uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia wraz z wydaniem orzeczenia 90,00 zł

09

Badanie EKG 50,00 zł

10

Zdjęcie RTG na nośniku CD 60,00 zł

11

Opis zdjęcia Rtg 20,00 zł

12

Badanie słuchu (audiogram) 60,00 zł

13

Badanie poziomu cukru 15,00 zł

14

Lipidogram (CHOL, LDL, HDL, trójglicerydy) 35,00 zł

15

Próby wątrobowe (ALT,AST,ALP,BIL, GGTP) 40,00 zł

16

Morfologia, OB, badanie ogólne moczu 45,00 zł

17

OB 10,00 zł

18

Badanie ogólne moczu 15,00 zł

19

Morfologia 15,00 zł
Wersja XML