Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Medycyna Pracy

Cennik usług medycznych dla potrzeb medycyny pracy udzielanych w Gminnym Zespole Lecznictwa Otwartego w Kietrzu obowiązuje od 01.02.2021 roku
Lp. Nazwa badania Cena w złotych

1

Ogólne badania lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego

60,00 zł
2 Ogólne badania lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego dla stanowisk , na których występuje czynnik narażenia:nadmierny wysiłek głosowy. 165,00 zł
3 Ogólne badania lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego dla stanowisk , na których występuje czynnik narażenia:praca przy komputerze. 125,00 zł
4 Ogólne badania lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego dla stanowisk , na których występuje czynnik narażenia: praca na wysokości. 267,00 zł
5 Ogólne badania lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego dla stanowisk pracy , na których konieczne jest kierowanie samochodem osobowym (w celach służbowych, kat.B) 70,00 zł

6

Badania specjalistyczne (laryngologiczne, okulistyczne, neurologiczne) - do badań profilaktycznych wykonywanych w GZLO Kietrz 65,00 zł

7

Badanie dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych osób wykonujących pracę stwarzającą możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby 50,00 zł

8

Badanie lekarskie nauczyciela w celu uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia wraz z wydaniem orzeczenia 75,00 zł

09

Badanie EKG 35,00 zł

10

Zdjęcie RTG na nośniku CD 50,00 zł

11

Opis zdjęcia Rtg 15,00 zł

12

Badanie słuchu (audiogram) 40,00 zł

13

Badanie poziomu cukru 10,00 zł

14

Lipidogram (CHOL, LDL, HDL, trójglicerydy) 35,00 zł

15

Próby wątrobowe (ALT,AST,ALP,BIL, GGTP) 32,00 zł

16

Morfologia, OB, badanie ogólne moczu 30,00 zł

17

OB 10,00 zł

18

Badanie ogólne moczu 10,00 zł

19

Morfologia 13,00 zł
Wersja XML