Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu otrzymał akredytację w zakresie medycyny rodzinnej

Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu  otrzymał akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej. Lekarze będą szkolić się w pod okiem kierownika specjalizacji lek. Radosława Gorzko, specjalisty medycyny rodzinnej.

Akredytacja jest przyznana Gminnemu Zespołowi Lecznictwa Otwartego w Kietrzu  w wieloetapowym procesie oceny. Pod uwagę brane były warunki merytoryczne placówki – liczba pacjentów, liczba i rodzaj udzielanych świadczeń, zaplecze kadrowe, baza dydaktyczna oraz posiadany sprzęt i aparatura medyczna niezbędna do realizowania programu specjalizacji.

– Akredytacja i możliwość przygotowania lekarzy do pracy w zakresie medycyny rodzinnej to dla nas ogromne wyróżnienie, ale jednocześnie ważne zobowiązanie. Chcemy mieć realny wpływ na poziom merytoryczny kadr medycznych. Dzięki akredytacji będziemy uczestniczyć w procesie nadawania uprawnień państwowych, jakimi jest specjalizacja kończąca się Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym. W GZLO  lekarze będę realizować większość procesu kształcenia specjalizacyjnego. Dodatkowo będą delegowani na  staże przewidziane programem specjalizacji do zewnętrznych partnerów medycznych, a także będą  poddawani ocenie przez kierownika specjalizacji.  Otrzymaliśmy dwa  miejsca akredytacyjne, jedno już zostało zajęte. W związku z tym dysponujemy jeszcze jednym wolnym miejscem i serdecznie  zachęcamy  lekarzy chcących specjalizować się w zakresie medycyny rodzinnej do podjęcia z nami współpracy.

Wersja XML