Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • E-skierowania

  Brak opisu obrazka
  8 stycznia 2021 r. Wszystkie skierowania będą musiały być wystawiane w postaci elektronicznej!
  Data publikacji: 02-11-2020 12:43
 • Informacja dla Pacjentów!

  Brak opisu obrazka
  Informujemy pacjentów o uruchomieniu dodatkowej linii telefonicznej do połączenia bezpośredniego z Przychodną Rejonową w Kietrzu. Poniżej podajemy aktualne numery telefonów stacjonarnych i komórkowych:   77/403 60 45- połączenie bezpośrednie 77/ 485 42 91- wew. 101 77/ 485 52 30- wew.101 kom. 606 449 024   Przypominamy również o możliwości korzystania z rejestracji elektronicznej przez stronę https://e-rej24.pl/gzlokietrz oraz poprzez wysłanie maila na adres rejestracja@gzlokietrz.pl .    
  Data publikacji: 21-10-2020 13:47
 • Standard organizacyjny teleporady udzielanej w POZ w Gminnym Zespole Lecznictwa Otwartego w Kietrzu

  Brak opisu obrazka
  TELEPORADA – porada medyczna, która udzielana jest przez  lekarza /pielęgniarkę/położną ,Gminnego   Zespołu   Lecznictwa   Otwartego   w   Kietrzu   za   pośrednictwem   połączenia telefonicznego.
  Data publikacji: 02-10-2020 13:44
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

  Brak opisu obrazka
  Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu, ul. Kościelna 1, 48-130 Kietrz, w celu dokonania zamówienia z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2019 poz. 1843) tj. o wartości nie przekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30 000 €, zaprasza do złożenia ofert cenowych na malowanie pomieszczeń w przychodni GZLO w Kietrzu. Zakres prac malarskich obejmował będzie parter (340 m2- całkowita powierzchnia pomieszczeń- nie powierzchnia malarska) oraz pierwsze piętro przychodni (293 m2- całkowita powierzchnia pomieszczeń- nie powierzchnia malarska). Przed złożeniem oferty, osoby zainteresowane będą mogły dokonać dokładnych pomiarów pomieszczeń. Okres realizacji zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy. Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej na adres mailowy gzlo@gzlokietrz.pl w terminie do dnia 09 października 2020 r
  Data publikacji: 30-09-2020 17:07
 • Ważna informacja!

  Brak opisu obrazka
  Dyrektor GZLO w Kietrzu informuje, że każdy pacjent ma możliwość uzyskania porady telefonicznej przez lekarza, pilęgniarkę. Po przeprowadzonym wywiadzie lekarz lub pielęgniarka mogą zaordynować stosowne leki lub określić dalszą ścieżkę terapii. Osoby przewlekle chore nie muszą udawać się osobiście do lekarza po receptę lecz mogą ją zamówić telefonicznie i odebrać ją osobiście lub przez upoważnioną osobę w Rejestracji GZLO. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie do minimum przebywania w jednej przestrzeni osób chorych i zdrowych , czego efektem ma być ograniczenie możliwości pojawienia się i rozprzestrzeniania zakażeń koronawirusem.
  Data publikacji: 30-09-2020 17:06
 • Zaproszenie na „Środy z profilaktyką”

  Brak opisu obrazka
  Dyrekcja Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zaprasza do udziału w przedsięwzięciu pt. „Środa z profilaktyką”. Jest to akcja realizowana w całej Polsce przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Każda „Środa z Profilaktyką” będzie realizowana na Salach Obsługi Pacjenta w sposób widoczny i będzie dedykowana konkretnemu obszarowi profilaktyki chorób i promocji zdrowia. Każda „środa” w 2020 r. jest w NFZ dniem regularnej edukacji zdrowotnej. Naszym celem jest popularyzowanie postaw prozdrowotnych poprzez regularne upowszechnianie informacji o profilaktyce i promocji zdrowia. Do udziału w tym przedsięwzięciu Oddział będzie zapraszał ekspertów z zakresu medycyny i organizował konsultacje oraz badania możliwe do wykonania w warunkach Oddziału.
  Data publikacji: 30-09-2020 16:39
 • Bezpłatne konsultacje z dietetykiem

  Brak opisu obrazka
  W związku z potrzebą szerzenia wiedzy w zakresie żywienia i zdrowego stylu życia oraz pozytywnej zmiany postaw i nawyków żywieniowych, a w konsekwencji poprawy stanu zdrowia Polaków, informujemy że istnieje możliwość darmowych konsultacji dietetycznych Centrum Dietetycznego Online www.poradnia.ncez.pl, które działa w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.
  Data publikacji: 30-09-2020 16:38
Wersja XML