Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważna informacja!

Dyrektor GZLO w Kietrzu informuje, że każdy pacjent ma możliwość uzyskania porady telefonicznej przez lekarza, pilęgniarkę. Po przeprowadzonym wywiadzie lekarz lub pielęgniarka mogą zaordynować stosowne leki lub określić dalszą ścieżkę terapii. Osoby przewlekle chore nie muszą udawać się osobiście do lekarza po receptę lecz mogą ją zamówić telefonicznie i odebrać ją osobiście lub przez upoważnioną osobę w Rejestracji GZLO. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie do minimum przebywania w jednej przestrzeni osób chorych i zdrowych , czego efektem ma być ograniczenie możliwości pojawienia się i rozprzestrzeniania zakażeń koronawirusem.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem : 774854291, 4855230, 606449024 oraz kontakt mailowy rejestracja@gzlokietrz.pl

Wersja XML