Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu, ul. Kościelna 1, 48-130 Kietrz, w celu dokonania zamówienia z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2019 poz. 1843) tj. o wartości nie przekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30 000 €, zaprasza do złożenia ofert cenowych na malowanie pomieszczeń w przychodni GZLO w Kietrzu. Zakres prac malarskich obejmował będzie parter (340 m2- całkowita powierzchnia pomieszczeń- nie powierzchnia malarska) oraz pierwsze piętro przychodni (293 m2- całkowita powierzchnia pomieszczeń- nie powierzchnia malarska). Przed złożeniem oferty, osoby zainteresowane będą mogły dokonać dokładnych pomiarów pomieszczeń. Okres realizacji zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy. Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej na adres mailowy gzlo@gzlokietrz.pl w terminie do dnia 09 października 2020 r

Wersja XML