Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poradnie ogólne

Świadczenia POZ udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, poprzez złożenie deklaracji w Gminnym Zespole Lecznictwa Otwartego w Kietrzu. Świadczenie te udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1800

 

Harmonogram pracy lekarzy od 18.10.2021 do 22.10.2021

 

Brak opisu obrazka

Lek. med. Radosław Gorzko
Specjalista Chorób Wewnętrznych i Medycyny Rodzinnej

poniedziałek - 800-1145 Kietrz

wtorek - 1200-1545 Kietrz

środa- 800-1145 Kietrz

piątek- 1200-1545  Kietrz


Brak opisu obrazka
Lek. med. Magdalena Osiecka

 

poniedziałek - 1300-1600 Kietrz

czwartek- 1300-1600  Kietrz


Brak opisu obrazka
Lek. med. Robert Pytel
Specjalista Medycyny Rodzinnej. Lekarz Pediatra

poniedziałek - 800-1045 Kietrz

                      1100- 1300 Nasiedle
wtorek -     1300-1500 Pilszcz

                  1500-1600 wizyty

                  1600-1800 Kietrz
środa -      1300-1800 Kietrz

czwartek- 1300-1500 Pilszcz

                 1500-1600 wizyty

                 1600-1800 Kietrz

piątek-  1300-1500 Nasiedle

             1500-1600 wizyty

              1600-1800 Kietrz

 


 

Brak opisu obrazka

Lek. med. Mirosław Borucki
Specjalista Chorób Wewnętrznych

poniedziałek-700-1300 Kietrz

                    1300-1400 wizyty

wtorek-1100-1200wizyty

           1200-1400Dzierżysław

           1415-1800 Kietrz

środa- 700-1300 Kietrz

           1300-1400 wizyty

czwartek-1100-1200 wizyty

                1200-1400Dzierżysław

                1415-1800 Kietrz

piątek -  700-1300 Kietrz

             


 


Brak opisu obrazka

Lek. med. Magdalena Cycon

 


Brak opisu obrazka

Lek. med. Jolanta Borucka
Specjalista Chorób Wewnętrznych

poniedziałek-700-1300 Kietrz

                    1300-1400 wizyty

wtorek-     700-1300 Kietrz

               1300-1400 wizyty

środa      700-1300 Kietrz

              1300-1400 wizyty

czwartek-  700-1200Kietrz

piątek-     700-1300 Kietrz

            

Wersja XML