Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Medycyna szkolna

 

Pielęgniarka lub higienistka szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą szkolną począwszy od oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem szkól dla dorosłych.

Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,
 • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej, w tym prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku.

Medycyna szkolna obejmuje uczniów uczęszczających do następujących szkół:

Brak opisu obrazka

mgr Elżbieta Bondarewicz

Wersja XML