Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady rejestracji elektronicznej

W celu dokonania rejestracji, proszę wejść na stronę https://e-rej24.pl/gzlokietrz lub kliknąć w logo poniżej:

Brak opisu obrazka

 

Pomoc

1. eRejestracja
System eRejestracja przeznaczony jest dla użytkowników, którzy chcą dokonać rezerwacji wizyty u wybranego lekarza dla wybranej poradni. Użytkownik może umawiać się na wizyty, odwoływać je oraz zmieniać terminy już zarezerwowanych. Aby wykonywać wymienione czynności, użytkownik musi posiadać aktywne konto. Portal posiada standardowy szablon wczytywany domyślnie podczas wejścia na stronę, istnieje również szablon o wysokim kontraście oraz powiększonej czcionce, stworzony dla osób posiadających osłabiony wzrok. Zmiana pomiędzy stylami strony możliwa jest po naciśnięciu ikony oka znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu. Napisy, widoczne po włączeniu alternatywnego wyglądu, pozwalają na zmianę rozmiaru czcionki.

2. Tworzenie konta
Dokonanie rezerwacji terminu jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik posiada aktywne konto w systemie. Aby utworzyć konto należy nacisnąć przycisk "Utwórz konto" znajdujący się na pasku menu. Na portalu istnieją trzy możliwości zarejestrowania konta: metodą tradycyjną, poprzez konto ePUAP oraz podpis cyfrowy. Niektóre opcje mogą zostać wyłączone przez administratora. Konto tradycyjne tworzone jest w sposób znany na wielu portalach, wymagane jest jednak, by formularz wypełnić danymi zgodnymi z prawdą (dane będą weryfikowane w późniejszym etapie). Jest to niezbędny wymóg do uniknięcia przeszkód w dalszym użytkowaniu portalu. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane, reszta nie jest obowiązkowa. Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisku "Utwórz konto" znajdującego się pod formularzem. System w tym momencie zweryfikuje poprawność danych i jeśli zostały wprowadzone niezgodnie z wymogami, utworzenie konta nie powiedzie się, a użytkownik zostanie poinformowany o nieprawidłowościach poprzez odpowiednie komunikaty. Aby je odczytać, należy najechać kursorem myszy na pole z czerwoną ramką. Po poprawieniu błędów ponownie nacisnąć przycisk "Utwórz konto".

3. Logowanie do systemu
Logowanie dostępne jest dla użytkownika posiadającego aktywne konto w systemie eRejestracja. Kliknięcie przycisku "Zaloguj się" zamieszczonego w głównym menu przeniesie na stronę logowania. Po wykonaniu logowania użytkownik zostanie zalogowany i przeniesiony na stronę główną portalu.

4. Rezerwacja wolnego terminu
Zarezerwowanie terminu dostępne jest po naciśnięciu przycisku "Wolne terminy", znajdującego się w głównym menu aplikacji. Zarezerwowanie terminu ułatwione jest poprzez określenie parametrów wyszukiwania. Pozwalają zawężać wyszukiwane wizyty do tych, które interesują użytkownika. Parametry dostępne są z poziomu podmenu, przełączać można się między nimi manualnie bądź używając przycisków strzałek. Użytkownik posiada możliwość wybrania świadczeniodawcy, specjalności, świadczenia, osoby personelu, daty wizyty oraz jej typu. Wizyty zgodne z ustawionymi parametrami zostaną wyświetlone po naciśnięciu przycisku "Wyszukaj". Rezerwacja terminu odbywa się poprzez użycie przycisku "Rezerwuj", a następnie potwierdzenie dokonania rezerwacji przyciskiem "Wyślij". Należy pamiętać, że rezerwowanie wizyt jest możliwe wyłącznie dla zalogowanego użytkownika.

5. Konto użytkownika
Po zalogowaniu w prawym górnym menu znajduje się przycisk z nazwą konta, który rozwinie opcje umożliwiające zarządzanie kontem oraz subkontami.

5.1. Lista subkont
W celu zmiany subkonta należy wybrać go z listy. Funkcjonalność dostępna tylko dla wybranych świadczeniodawców.
5.2. Moje konto - Zmień dane
W celu zmiany danych użytkownika, należy w zakładce "Moje konto" wybrać opcję "Zmień dane". Użytkownik posiada możliwość zmiany nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email oraz numeru telefonu komórkowego. Pozostałe dane są tylko do odczytu i nie mogą zostać edytowane. Jeśli istnieje konieczność zmiany któregoś z nieaktywnych pól, należy powiadomić świadczeniodawcę.
5.3. Moje konto - Zmień hasło
Zmiana hasła użytkownika dostępna jest z menu "Moje konto" po wybraniu opcji "Zmień hasło". Po otworzeniu strony należy wypełnić wszystkie pola oraz nacisnąć przycisk "Zmień hasło".
5.4. Moje konto - Zmień metodę logowania
Aby zmienić sposób logowania należy wybrać "Zmień metodę logowania" z menu "Moje konto". Dostępne metody logowania są definiowane przez administratora.
5.5. Subkonta - Dodawanie subkont
Funkcjonalność subkont dostępna jest tylko dla wybranych świadczeniodawców. Subkonto jest kontem stworzonym dla podopiecznego przez opiekuna. Dodanie subkonta pozwala na zarządzanie kontem przez konto nadrzędne, nie jest możliwe bezpośrednie zalogowanie na subkonto. Dostępne są dwa rodzaje dodawania subkont: nowe subkonto lub dodanie istniejącego konta (poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła). Aby dodać nowe subkonto należy wybrać "Dodawanie subkont" z menu "Subkonta".
5.6. Subkonta - Odłączanie subkonta
W celu odłączenia subkonta należy wybrać opcję "Odłączanie subkonta" z menu "Subkonta". Po odłączeniu subkonta jest możliwe bezpośrednie logowanie na to konto.
5.7. Wyloguj się
Opcja, która pozwala na wylogowanie się z konta.

6. Panel pacjenta
Po zalogowaniu w głównym menu aplikacji znajduje się przycisk "Panel pacjenta". Zakładka umożliwia zarządzanie rezerwacjami oraz zamawianiem recept.

6.1. Moje rezerwacje
Aby zobaczyć zarezerwowane przez użytkownika terminy, należy otworzyć "Moje rezerwacje" z menu "Panel pacjenta". Istnieje możliwość wybrania parametrów wyszukiwania wizyt poprzez wykorzystanie rozwijanych list. Po ustaleniu opcji wyszukiwania wizyt w celu ich wyświetlenia należy nacisnąć przycisk "Wyszukaj".
6.2. Zamów receptę
Funkcjonalność dostępna tylko dla wybranych świadczeniodawców. Użytkownik portalu eRejestracja posiada możliwość zamówienia wizyty receptowej na leki, które zostały mu dawniej przepisane. Opcja jest dostępna po wybraniu "Zamów receptę" w menu "Panel pacjenta". Z wyświetlonych list należy wybrać odpowiedniego świadczeniodawcę, specjalność oraz personel oraz datę wystawienia, a następnie użyć przycisku "Wyszukaj" w celu załadowania dostępnych leków. Lekarstwa, które mają zostać wypisane na recepcie, należy dodać do tabeli poprzez kliknięcie na ich nazwę, a następnie zatwierdzić wybór naciskając "Zatwierdź leki".

7. Najczęściej zadawane pytania

7.1. Jak skontaktować się z administratorem?
Adres administratora znajduje się w stopce u dołu strony.
7.2. Na stronie/formularzu pojawiły się pola z czerwonym obramowaniem.
Oznacza to, że użytkownik przy wprowadzaniu danych popełnił błąd. Należy poprawić wszystkie pola oznaczone czerwonym obramowaniem.
7.3. W formularzu tworzenia konta użytkownika brakuje mojej miejscowości.
Należy w takiej sytuacji skontaktować się z administratorem systemu w celu dodania miejscowości.
7.4. Brak wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym po założeniu konta.
Jeśli wiadomość e-mail nie została dostarczona w przeciągu 1 godziny, należy skontaktować się z administratorem.
7.5. Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: "Użytkownik jest zablokowany".
Oznacza to, że przekroczona została liczba niepoprawnych (z błędnymi danymi) logowań, w związku z czym konto zostało zablokowane. W celu odblokowania konta należy skontaktować się z administratorem.
7.6. Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: "Użytkownik nie istnieje".
Użytkownik nie istnieje w systemie. Jeśli użytkownik jest pewny, że posiada konto o podanej przez siebie nazwie, należy skontaktować się z administratorem.
7.7. Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: "Logowanie z numeru IP jest zablokowane. Prosimy o kontakt z administratorem.".
Ze względów bezpieczeństwa logowanie z adresu IP użytkownika zostało zablokowane. Należy skontaktować się z administratorem.
7.8. Podczas rezerwacji terminu wyświetlony został komunikat: "W zadanym okresie istnieje już rezerwacja".
Oznacza to, że termin jest już zajęty. Należy wybrać inny termin.

Wersja XML