Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cytologia

Brak opisu obrazka

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Począwszy od marca 2007 roku NFZ rozpoczął wysyłkę imiennych zaproszeń na badania cytologiczne. Nie oznacza to, że z bezpłatnych badań nie mogą skorzystać kobiety, które takiego zaproszenia nie otrzymały. Jeśli kobieta znajduje się w grupie objętej programem profilaktyki sama powinna zgłosić się na badanie. Skierowanie nie jest potrzebne!

Zgłaszając się na badanie cytologiczne, Pacjentka przystępuje do etapu podstawowego Programu profilaktyki, który obejmuje:

Wersja XML