Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cennik

Cennik usług medycznych udzielanych w Gminnym Zespole Lecznictwa Otwartego w Kietrzu obowiązuje od 01.02.2022 roku
Cennik obejmuje usługi świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieubezpieczonym zgodnie z definicją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) oraz dla kontrahentów zewnętrznych.
 
Cennik usług medycznych
Lp. Nazwa badania Cena w złotych

1

 

Ogólne badania lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego

 

85,00 zł

2

Porada lekarska w poradni specjalistycznej 130,00 zł

3

Porada w gabinecie lekarza POZ 100,00 zł

4

Badanie dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych osób wykonujących pracę stwarzającą  możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby 75,00 zł

5

Badanie lekarskie nauczyciela w celu uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia wraz z wydaniem orzeczenia 90,00 zł

6

Badanie ze szczepionką p/WZW 75,00 zł

7

Badanie EKG 50,00 zł

8

Badanie USG 100,00 zł

9

Badanie USG-Doppler 160,00 zł

10

Zdjęcie RTG na nośniku CD 60,00 zł

11

Opis zdjęcia Rtg 20,00 zł

12

Iniekcja dożylna 30,00 zł

13

Iniekcja domięśniowa 20,00 zł

14

Opatrunek 30,00 zł

15

Badanie poziomu cukru 15,00 zł

16

1 godz. przewozu pacjenta 170,00 zł + 4,50 zł za każdy przejechany km

17

Badanie pola widzenia 130,00 zł

 

Cennik usług ksero w Gminnym Zespole Lecznictwa Otwartego w Kietrzu obowiązuje od 15.04.2019 roku
  Cena w złotych
(bez podatku VAT)
 
Cenna w złotych
(zawiera podatek VAT)
 
Usługa ksero - jedna strona A4 kopii dokumentacji medycznej 0,24 zł/1 str. 0,30 zł/1 str.
Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 6,86 zł/1 str. 8,44 zł/1 str.
Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku 1,37 zł/1 szt. 1,68 zł/1 szt.
Usługa ksero - jedna strona A4 0,49 zł/1 str. 0,60 zł/1 str.

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Wersja XML