Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dla niepełnosprawnych

Na podstawie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminnym Zespole Lecznictwa Otwartego w Kietrzu realizujemy postanowienia ustawy w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Dostępność informacyjno-komunikacyjna objęła cztery zakresy:

Tekst odczytywany maszynowo dostępny na naszej stronie internetowej, dedykowany dla pacjentów niewidomych

Nasza strona www.gzlokietrz.pl została dostosowana do odczytu maszynowego, dokonywanego za pomocą syntezatora mowy (odczytuje tekst). Dzięki temu udogodnieniu osoba niewidoma ma możliwość zapoznania się z informacją odnośnie usług medycznych, funkcjonowania przychodni, poradni i pracowni oraz właściwego przygotowania do wizyty bądź badania. Ma również możliwość zapoznania się z różnego rodzaju działaniami promocyjnymi oraz akcjami edukacyjnymi dla pacjentów. Na naszej stronie www.gzlokietrz.pl, po prawej stronie pulpitu znajduje się ikonka:

Brak opisu obrazka ,

którą należy „kliknąć” po czym pojawi czarny ekran z żółtą czcionką. Po prawej stronie ekranu, znajduje się ikonka z grafiką głośnika oraz napisem „czytaj tekst”. Po naciśnięciu, automatycznie tekst zostaje odczytywany maszynowo.

Tłumacz języka migowego

Osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania, z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego podczas wizyty w przychodni, w tym w rejestracji, u lekarza, pielęgniarki lub w pracowni diagnostycznej.

Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza dokonuje osoba niepełnosprawna lub osoba działająca na postawie upoważnienia otrzymanego od osoby niepełnosprawnej w rejestracji.

Materiał informacyjny w ETR (tekst łatwy do czytania) dedykowany dla pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie

Na stronie www.gzlokietrz.pl dostępna jest również informacja napisana w tekście łatwym do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Tekst oznakowany dedykowanym znakiem ETR (znak) napisany został prostym, łatwym w odbiorze językiem, dużą czcionką, z ułatwiającymi zrozumienie prezentowanej treści obrazkami. Dzięki temu pacjent z niepełnosprawnością intelektualną ma możliwość samodzielnego (bez pomocy osób trzecich) zapoznania się z usługami medycznymi realizowanymi w GZLO w Kietrzu oraz funkcjonowaniem poradni i pracowni diagnostycznych wchodzących w skład Przychodni.

Brak opisu obrazka

 

 

Nadrzędnym celem naszej działalności jest świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie.
W naszej placówce wszyscy pacjenci traktowani są tak samo i każdy z nich może otrzymać profesjonalną i życzliwą poradę.
Zwracamy się z apelem do pacjentów, aby szanowali prawa osób mających problem z poruszaniem się i nie zajmowali miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, jeśli nie są do tego upoważnieni.
 
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
 
Wersja XML