Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek jednostki

Grunty- 10 922,85 zł

Budynki- 1 379 099,83 zł

Budowle- 28 909,96 zł

Kotły i maszyny energetyczne-  3 156,80 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- 82 427,01 zł

Urządzenia techniczne- 230 769,63 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie- 1 102 658,46 zł

Razem: 2 837 944,54 zł

Wersja XML