Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura organizacyjna

Siedziba główna zakładu : Przychodnia Rejonowa w Kietrzu, ul. Kościelna 1 - udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki medycznej, w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej- poradnia: otolaryngologiczna, urologiczna, dermatologiczna, neurologiczna, ginekologiczno- położnicza, chirurgiczna, ortopedyczna, okulistyczna, w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Jednostki terenowe udzielają świadczeń w zakresie podstawowej opieki medycznej w następujących ośrodkach:

1. Wiejski Ośrodek Zdrowia Dzierżysław ul. Ogrodowa 6

2. Wiejski Ośrodek Zdrowia Nasiedle ul. Zamkowa 5

3. Wiejski Ośrodek Zdrowia Pilszcz ul. Wojska Polskiego 17

Wersja XML