Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pulsoksymetry dla pacjentów Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego

Burmistrz Gminy przekazał naszej Przychodni 50 sztuk pulsoksymetrów – są to małe, proste w użyciu urządzenia, pozwalające na określenie poziomu saturacji (wysycenia krwi tlenem) oraz tętna, a tym samym umożliwiają monitorowanie części parametrów odzwierciedlających aktualny stan pacjenta zarażonego koronawirusem. Pulsoksymetry będą przekazywane na zasadach wypożyczenia przez GZLO osobom w izolacji domowej z objawami COVID-19.

 

Przed przekazaniem pulsoksymetru pacjent zostanie poinstruowany przez pracownika GZLO o prawidłowym wykonaniu pomiaru. Pacjenci w izolacji domowej, proszeni są o wskazanie osoby do odbioru pulsoksymetru.

Szczegółowe informacje dotyczące wypożyczenia pulsoksymetru, udzielane są telefonicznie pod nr tel:

Brak opisu obrazka

Wersja XML